82-åringen har blitt fanget i sitt eget hjem. Hun klarer ikke gå ut på egenhånd og får ikke hjelp.

Jenny er 82 år gammel og bor i Sverige. Hun har nylig blitt hjelpetrengende etter å ha blitt rammet av et slag.

Dessverre bor hun i en blokk uten heis. Etter slaget er hun ustø på beina og det er ikke enkelt å komme seg rundt.

Å gå ned trappen klarer hun ikke, så hun trenger å flytte til et sted med heis eller å bo i første etasje. Hun har prøvd å få hjelp fra kommunen til dette, men har ikke blitt møtt med forståelse.

Hun forteller til SVT at hun ønsker å ha muligheten til å gå ut og være litt selvhjulpen. Dessverre falt hun nylig hjemme og fikk enda flere utfordringer. Nå i form av blåmerker og en sår kropp. Hun hadde heldigvis på seg alarmen, så hun fikk varslet om fallet.

Etter at mange har engasjert seg i saken, og fått den løftet opp i media, har kommunen sett på saken igjen.

Ordføreren Kenneth Fahlesson har nå tilbudt henne hjemmetjeneste, men hun får ingen bolig med heis. Dermed er hun fremdeles fanget hjemme.

Hva synes du om denne måten å behandle de eldre på?