Selv om både pasienten og helsevesenet kjemper, kommer det noen ganger til et punkt hvor man må si stopp.

Fokuset går da over til palliativ behandling. Det vil si en pleie- og omsorgs behandling, en lindrende behandling i livets siste fase. Pasienten og alle rundt vet at det er snakk om timer eller dager til livet tar slutt.

Ingen kan sette seg inn i hva et menneske går igjennom, hvilke tanker de gjør seg.

Ofte er pasienten sengeliggende, for svak til å bevege seg og transporteres til en palliativ klinikk som kan gi smertelindring og støtte i denne siste fasen.

En australsk kvinne hadde bare et ønske før hun døde. Hun ville se havet en siste gang, men var for svak til å dra dit. Ambulansen som kjørte henne til den palliative klinikken bestemte seg for å oppfylle hennes siste ønske.

De kjørte en liten omvei og stoppet like ved havet. Kvinnen ble trillet ut i båren og fikk sitte å se på havet. Bilde av båren og ambulansearbeideren som står foran havet har rørt mange tusen.

Dette viser at det ikke skal mye til for å glede en annen, for å gjøre de siste dagene litt ekstra spesielle.

Vi synes disse ambulansearbeiderne fortjener oppmerksomhet. Del gjerne nyheten videre!

This story told to us by Helen Donaldson the Officer in charge of Hervey Bay is too good not to share. A crew were…

Publisert av Queensland Ambulance Service (QAS) Onsdag 22. november 2017