Andreas grep inn da han plutselig så en jente som ble omringet og seksuelt trakasert.

Foto: Andreas Neuman / Facebook og Pixabay.

Kvinner og unge jenter blir dessverre utsatt for sjikanerende tilrop, uønsket berøring og i noen tilfeller voldelige og seksuelle overgrep. Dette er et samfunnsproblem som fører til at kvinner blir redd for å gå ut og det skaper en fryktkultur.

De fleste overtrampene foregår bak lukkede dører, men det er også menn og gutter som viser en slik forkastelig holdning på offentlige plasser.

Observerer man dette i det offentlige rom er det en perfekt anledning å vise hva man virkelig mener om en slik oppførsel. Samtidig er det ikke alltid så enkelt å skulle gripe inn. Du vet ikke hvordan den eller de som trakasserer andre vil reagere. Vil de gi seg når du sier ifra eller vil det eskalere og bli mer bråk?

Heldigvis er det mennesker som tar sjansen og ikke lar seg skremme. Andreas Neuman er en av disse. Han hadde spilt en kamp i Malmø og skulle ta toget hjem til Hofors.

På togperrongen observerte han flere unge menn som stod i ring rundt en jente og det som så ut til å være moren hennes.

En av mennene hadde en sammenrullet avis i hånden og en annen hadde en flaske. De slo på rumpen til den unge jenta når de fikk sjansen.

Jenta og moren prøvde å bryte opp ringen og komme seg videre. Moren prøvde også å beskytte datteren, men det var vanskelig fordi det var mange menn som dyttet dem tilbake og inn i ringen igjen.

Andreas sier til Arbeterbladet at han bestemte seg raskt for å gripe inn. Han kunne ikke stå og se på dette.

Han dyttet til mennene og fikk løst opp ringen. Det ble litt basketak og han og en av mennene havnet på bakken. Heldigvis var dette nok til å bryte opp gjengen og guttene løp av gårde.

Moren og datteren takket Andreas for hans hjelp, og skyndet seg hjem, tydelig opprørt.

Andreas har tenkt på hendelsen i ettertid, og uttrykker sin frustrasjon over at ingen andre brøt inn og hjalp de to.

Han innså at dette kunne blitt farlig, han kunne blitt skadet. Samtidig er det viktig at alle gjør sitt ytterste for å bekjempe slik trakassering.