Du regner kanskje med at du er smartere enn en 10-åring? Denne gåten løste i midlertid flere barn raskere enn voksne.

Bildet i gåten er laget av National Geographic. I deres undersøkelse så 80% av barna under 10 år svaret med en gang!

Denne testen viser at voskne og barn tenker ulikt.

Mens barn ser det visuelle, ser voksne flere aspekter ved bildet. Ofte kan den beste løsningen være å ikke tenke for komplisert.

Klarer du å se løsningen? Hvis ikke kommer fasiten lenger ned.

Foto: YouTube

Løsningen:
Siden bussen ikke har noen dører på siden vi ser, kan vi regne med at dørene er på den andre siden. Rattet på bussen er på motsatt side av dørene, dvs. nærmest oss. I tillegg er dørene plassert nærmest fortauet og ikke ut i veien. Derfor må bussen kjøre mot venstre side.

Hvor lang tid brukte du på å finne svaret?

Del gåten videre å se om vennnene dine er smartere enn en 10-åring!