For 20 år siden startet Tim et utrolig prosjekt. Da han første gang hørte hvilke lyder og musikk is kan gi, ble han utrolig glad og engasjert.

I det øyeblikket bestemte han seg for å starte et prosjekt som han kun selv hadde tro på.

I 20 år jobbet Tim med dette unike isprosjektet og hemmeligheten var godt gjemt bak igloens dør.

For Tim har dette alltid vært en drøm og etter 20 år er drømmen blitt virkelig. Ved bruk av kalde elementer har han laget instrumenter og inkludert flere i prosjektet.

Igloen har han valgt å kalle “ICEstruments”

Se videoen for å finne ut av hva som skjuler seg inne i igloen. Det er rett og slett imponerende og fascinerende