Psykologitester er ofte basert på tolkninger av det man først oppfatter i et bilde.

Dette er en slik test. Den bør kanskje ikke tas for alvorlig, men noen mener den kan avsløre noe interessant om hvordan hjernen din fungerer.

Det hele handler om kognitiv illusjon. Det vil si at øyet sender informasjon til hjernen. Hjernen forsøker å knytte informasjon opp mot ting vi har sett før og “fullfører” informasjonen, slik at den kan behandles så raskt som mulig.

Dette er en mekanisme som gjør det lettere for oss å oppfatte ting i hverdagen, uten at vi trenger å tolke det store bildet hver gang.

Hva la du først merke til i bildet under? Les videre for å se hva det kan avsløre om nettopp din personlighet.

Foto: Ukjent.

Hvis du så en kvinne først…
Da er du en tankefull, gjennomtenkt og analyserende person. Du tar gjennomtenkte valg i livet, noe som er en svært god egenskap.

Hvis du så en gammel mann først…
Da er du en høfflig og sympatisk person. Du forstår andre mennesker og deres følelser – noe som er positivt for menneskene rundt deg.

Del testen videre å se hva vennene dine oppdager først.