Dette er en påminnelse om hvor lite som skal til for å kollidere med en elg. Er man på feil sted til feil tid kan det være svært vanskelig eller umulig å unngå sammenstøtet.

Dette klippet er filmet med et “dashcam” fra en regnfull motorvei i Finland.

Elgen kommer fra motsatt kjørebane og treffer først den nærmeste bilene i samme kjøreretning. Den blir så kastet flere meter opp i luften før den treffer en ny bil.

Et barn i den første bilen fikk lettere skader. Dessverre gikk det værre med elgen som måtte avlives etter sammenstøtet.

Kjør forsiktig på når dere ferdes på veier med skog. Og husk at det kan komme elg fra begge sider!

Del gjerne denne påminnelsen videre. Den kan rett og slett ikke deles nok.