Foreldre kan dømmes til bøter eller fengsel hvis barna mobber andre!

Foto: Pixabay.

Mobbing er noe som rammer alle mennesker, men kanskje spesielt ungdom som er sårbare. Enkeltpersoner, organisasjoner og myndighetene i flere land jobber aktivt for å motarbeide mobbing.

Dette er et alvorlig problem som hvert år fører til at personer skader seg selv og i noen tilfeller går så langt som å ta selvmord.

I North Tonawanda, en liten by utenfor New York, USA, har myndighetene tatt i bruk nye metoder. Mobbing er blitt straffbart og hvis mobberen er under kriminell lavalder, er det foreldrene som må ta straffen.

Loven dekker også andre lovbrudd. Foreldre kan risikere å sone straffen om barnet bryter andre lover, men den er mest kjent som en anti-mobbe lov. Dette er fordi byens ungdommer og skolene har et stort problem med mobbing.

Foto: Pixabay.

Foreldrene kan straffes med opptil 250 dollar i bot eller 15 dager i fengsel.

Skolelederen Greg Woytila sier til ABC News at målet ikke er å straffe foreldrene. Målet er å få foreldrene mer engasjert i dette problemet. Ved å synliggjøre hvor alvorlig de ser på mobbing, håper myndighetene at foreldrene vil følge ekstra med og ikke minst, følge opp pålegg og meldinger fra skolen.

Hva synes du om slike tiltak? Er det passende eller for strengt?