Valgene du tar i livet sier mye om deg og din personlighet. Det kan være alt fra hvordan du knytter neven, favorittmat eller hvilket yrke du har valgt.

Studier har vist at vår tolkning av bilder også kan si noe om vår personlighet. I slike tester brukes det ofte bilder hvor det ligger flere alternative svar.

Se på bildet over og velg hvilken person du synes virker dummest.

Under finner du en forklaring på svaret du valgte.

Hvis du valgte person nr 1…
Hvis du valgte person nr. 1 er du trolig en person som gir opp litt for fort. Selv om du har egne meninger, finner du det vanskelig å gi uttrykk for disse. Dette gjør at du har liten påvirkning på situasjonene du er i. Du prøver å unngå diskusjoner og er generelt en fredelig person. Du har omtanke for personene nær deg og er ærlig.

Hvis du valgte person nr 2…
Du er en snill person, men du har en tendens til å ta raske beslutninger uten gode begrunnelser. Du har en tendens til å handle før du tenker. Det kan føre til at du gjør feil som kunne vært unngått om du brukte litt mer tid. Av personene rundt deg blir du sett på som sta.

Hvis du valgte person nr 3…
Du er en person som står på for det du mener er rett. Du gir sjelden opp og kjemper til siste slutt. Det kan gi deg mange fordeler. Du evner å se muligheter i situasjoner og har gjerne flere strategier for å løse et problem.

Hvis du valgte person nr 4…
Du er rebellen i gruppa. Enkelte ganger kan du være din verste fiende. Særlig når du prøver å overbevise andre om at du har rett. Det kan føre til at du enkelte ganger slutter å tenke rasjonelt. Du er nysgjerrig og stiller ofte spørsmål. Du er født revolusjonær, selv om du kanskje skyter deg i foten noen ganger.

Del gjerne bildet videre å se om testen fungerer på familie og venner 🙂