Da Truls Katsler tok over som rektor på en skole i Löberöd i Sverige for 3 år siden var vandalisering og hærverk en del av hverdagen. Elevene var trøtte og det var generelt dårlig stemning ved skolen.

Truls har tidigere jobbet i militæret og brukte den erfaringen for å sette en stopper for den negative utviklingen.

Truls fortalte Skånska Dagbladet at skolen stiller strenge krav til elevene, men at de gjør det på en måte som viser at kravene er der fordi skolen bryr seg om dem. Han beskriver det som at det “är krav med hjärtat”.

Tanken til Truls er at dersom det blir roligere på skolen vil elevene trives bedre. Det vil da bli et bedre læringsmiljø og de vil prestere bedre.

Han forteller at det handler om trygghet og ro til å lære. For å få til det trengs det en viss disiplin. Skolen har også satser på tidlig innsats av spesialpedagoger når det er nødvendig.

Resultatet av disiplinen har virkelig gitt resultater. I løpet av 3-4 år har karakterene ved skolen gått opp med 20% og antall elever som går ut av skolen med vitnemål har gått fra 74% til 95%!

Som en del av disiplinen forteller han at hver mandag stiller elevne opp i skolegården kl. 08:20. De møter opp ute uansett vær. Der får de vite hva som er planen utover uken. Han forsøker å ha fokus på det positive, men om det har skjedd noe negativt den siste tiden blir det også tatt opp.

Inne på skolen har de et forbud mot caps og ytterklær. Mobiltelefonen skal være avslått, eller kun brukes i undervisningssammenheng. Brukes de uten tillatelse havner de i rektors skuff og en foresatt må komme å hente den.

Til slutt sier rektoren at det handler om å stille krav til elevene. Han understreker viktigheten av at elevne må skjønne at det er fordi man bryr seg. Rektoren skryter også av lærerne ved skolen.

Hva synes du om rektorens metode? Tommel opp om du synes det er riktig å stille krav til ungdommen.