Det er ulike meninger om bruk av sirkusdyr. De fleste kan vel være enig om at elefanter som står på hodet i en manesje eller lenket fast i en transportbil, ikke har et verdig liv.

I et sirkus i Kina blir en tiger bundet fast i en benk, slik at barn får lov til å sitte på tigeren mens foreldrene tar bilde.

Opptaket du skal få se nedenfor har skapt sterke reaksjoner og provosert dyre-elskere verden over.

Hjelp opp å spre denne oppsiktsvekkende behandlingen av dyr ved å dele artikkelen videre. Slike saker fortjener all oppmerksomhet de kan få!